Prawo ochrony konkurencji

Analizy i oceny poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych

  • wykonujemy analizy i oceny poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • udzielamy porad prawnych w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności odnośnie aspektów związanych z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku oraz zawieraniem porozumień i podejmowaniem działań, których celem lub skutkiem może być naruszenie konkurencji;
  • prowadzimy negocjacje oraz postępowania sądowe, których celem jest doprowadzenie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji;
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniu antymonopolowym.